Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Deň otvorených dverí v SED ,,útulok Dom na polceste" vo Veľkom Slavkove

Obrázok k správe

Dňa 6. októbra 2022 sa otvorilo Stredisko Evanjelickej Diakonie Útulok Dom na polceste Veľký Slavkov doslova dokorán. Deň otvorených dverí sa začal za početnej účasti hostí a spolupracujúcej komunity v Medzinárodnom evanjelickom mládežníckom centre Ichtys s úvodným zamyslením brata riaditeľa Stana Gurku. Nasledovalo priblíženie klientov SED - mužov v krízovej sociálnej situácii v podaní Mareka Ilenina z organizácie Relevant. Videoprojekcia komentovaná sociálno-pedagogickou pracovníčkou Janou Pindrochovou nás previedla vyše 20-ročným fungovaním útulku, metódami práce s klientmi, tímom spolupracovníkov a víziou SED v oblasti podporovaného bývania.

Riaditeľka ED Ľubica Szabóová Vysocká poďakovala všetkým spolupracovníkom, dobrovoľníkom, ktorí sa venujú klientom na ich ceste osamostatnenia. Uviedla, že v sieti stredísk Evanjelickej Diakonie ECAV zaujíma stredisko vo Veľkom Slavkove skutočne cenné miesto. Vyzdvihla snahu, že v praktickej službe poskytovanej klientom prevažne z rómskej populácie vedenie strediska a tím nachádza cesty ako skĺbiť v každodennom živote dva zákony: Zákon o sociálnych službách a Nový zákon z Biblie, pričom tento s Evanjeliom Pána Ježiša Krista je pre prácu, vzťahy a vyznávané hodnoty v SED určujúci.

Otvorené dvere vítali návštevníkov aj v prevádzke, kde prebieha tréning pracovných zručností klientov. Aktuálne bolo živo v elektromontážnej dielni. Nechýbala ani prehliadka budovy samotného strediska, kde bolo možné nahliadnuť priamo “do hrncov” a viesť spoločné rozhovory s klientmi. Takto sme sa dozvedeli o najobľúbenejšom jedle v útulku, ale aj o túžbach a o problémoch, s ktorými sa klienti a ich sprevádzajúci tím pasujú.

Tréning pracovných zručností klientov SED Útulok - Dom na polceste je podporený viaczdrojovo a napr. aj z programu Hoffnung für Osteuropa z Diakonie Württemberg International v rámci bežiaceho projektu “Z práce svojich rúk budem živý”.

Taktiež tohtoročná zbierka v rámci Nedele Diakonie v ECAV bola venovaná práve tomuto SED.