Darujte 2%

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Buď zmenou – daruj dôstojnosť!

Obrázok k správe 04.06.2020
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku je od augusta 2019 koordinátorom ročného projektu „spolufinancovaného Európskou úniou prostredníctvom Európskeho zboru solidarity“  s názvom Make a difference – give the dignity (Buď zmenou – daruj dôstojnosť). Od septembra 2019 hosťujeme dvoch mladých dobrovoľníkov z Ukrajiny, ktorých vysielajúcou organizáciou je organizácia sídliaca v Odesse, Living Hope. 

Cieľom projektu je poukázať na dôstojnosť a hodnotu starého človeka, ktorý je v dnešnej dobe často odsunutý na okraj spoločnosti. Prostredníctvom projektu je naším zámerom vzdelávať mladých ľudí ako skvalitniť život seniorov v zariadení pre seniorov, poukázať na správny prístup a starostlivosť o seniorov s rôznym druhom zdravotného postihnutia.

Sme veľmi vďační tímu zamestnancov z nášho Strediska Evanjelickej diakonie Bratislava, v ktorom dobrovoľníci vykonávajú svoje dobrovoľnícke aktivity pri práci so seniormi, za vytváranie príjemného pracovného prostredia našim chlapcom. V SED Bratislava vykonávajú aktivity ako napríklad: osobné rozhovory a pomoc pri starostlivosti o seniorov, distribúcia jedla, v prípade potreby ich kŕmenie, účasť na rôznych terapiách, ktoré sa v zariadení vykonávajú, účasť a pomoc na programoch pre seniorov. Naši seniori ich za ten čas vnímajú ako neoddeliteľnú súčasť každého dňa. Daniil je veľmi dobrý v speve a hrá na klavíri, s čím zvykne potešiť aj našich seniorov. A Yurii je nadaný v kreslení. Dobrovoľníci, Daniil a Yurii sa pravidelne vzdelávajú aj v slovenskom jazyku. Počas roka nám pomáhali aj s viacerými zbierkami ako Hodina deťom či potravinová zbierka Tesco. V spolupráci s ich mentormi sa ich snažíme motivovať do vzdelávacieho procesu a ukazovať rôzne zákutia Bratislavy, či vytvárať sociálny kontakt. Dobrovoľníci sa zúčastnili aj na školeniach Národnej agentúry - Iuventa, ktoré im pomohli zorientovať sa v nastavenom procese a upevnili ich vo význame dobrovoľníckeho programu.

V čase koronakrízy sa im snažíme zabezpečiť maximálnu možnú ochranu. Keďže sú dennodenne v kontakte s tou najzraniteľnejšou skupinou ľudí, potrebujeme byť veľmi obozretní a chrániť aj samotných seniorov. Počas tohto obdobia sme proces teoretického vzdelávania, stretnutia s mentormi, pravidelné rozhovory a hodnotenia s koordinátorom, či výučbu slovenského jazyka zabezpečovali hlavne cez online nástroje, aby sme eliminovali riziko ich nákazy. 

Snažíme sa zároveň aj vzdelávať v správnom prístupe a procese dobrovoľníckeho projektu. Zúčastnili sme sa vzdelávacieho školenia Národnej agentúry, ktorý sa konal v Poprade v dňoch 5.-7. marca zameraného na témy: Európsky zbor solidarity, piliere solidarity, manažment dobrovoľníkov, certifikát – Youthpass, práca s dobrovoľníkom, ako riešiť vzniknuté konflikty a iné.

Chceme poďakovať Národnej agentúre Iuventa, za podporu a pomoc počas roka. Veríme, že dobrovoľnícky rok na Slovensku s Evanjelickou diakoniou bude pre Daniila a Yuriiho prínosným a smerodajným pre ich rozhodnutia v budúcnosti.

                                   
Katarína Šoltésová
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku