Darujte 2%

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Aktívne a zdravé starnutie

Obrázok k správe 30.10.2019
Evanjelická diakonia sa snaží pomáhať rôznym marginalizovaným skupinám. Jednou z nich sú aj seniori. Nielen rôzne výskumy, ale už aj realita nasvedčujú o tom, že populácia starne a je potrebné na túto situáciu reagovať. Okrem toho dnešná spoločnosť posúva staršiu generáciu na okraj spoločnosti, a tým sa seniori stávajú zraniteľnou skupinou. Projekt s názvom: Cestou zodpovednosti ku skvalitneniu života seniorov, ktorý Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku môže vďaka finančnej podpore Nadácie Henkel Slovensko tento rok realizovať, sa snaží takpovediac „zbúrať“ stereotypy, ktoré si dnešná spoločnosť o starnúcom človeku vytvorila. Zároveň sa snažíme poukázať na zodpovedný prístup každého jedného z nás, pri starostlivosti o v prvom rade o nášho ducha, ale i telo a dušu. V rámci projektu sme pripravili sériu prednášok, v spolupráci so Strediskami evanjelickej diakonie – Dennými stacionármi a cirkevnými zbormi. Prednášky sa konali v Denných stacionároch v Chmeľove, Vranove nad Topľou, Slatine nad Bebravou a v cirkevnom zbore Nové Mesto nad Váhom. Pripravujeme ešte dve stretnutia a to v spolupráci s cirkevnými zbormi ECAV na Slovensku Veľký Krtíš a Nitra. Priloženými fotkami z už zrealizovaných stretnutí a pozvánkami na ďalšie stretnutia, by sme Vás radi pozvali zamyslieť sa s nami nad touto dôležitou témou.
 
Katarína Šoltésová
Evanjelická diakonia