Darujte 2%

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

25. výročie Strediska Evanjelickej DIAKONIE Horné Saliby

Obrázok k správe

V nedeľu 27. júna sa v našom zariadení konali slávnostné ďakovné služby Božie pri príležitosti 25. výročia založenia Strediska Evanjelickej Diakonie Horné Saliby. Slávnosť, ktorú slúžila naša sestra farárka sa konala v záhrade nášho zariadenia. Na tento účel nám poslúžil novopostavený altánok, ktorý poskytol tieň pred páliacim slnkom a tak zamestnanci, klienti a pozvaní hostia mohli v príjemnom prostredí zelene za občasného vánku nerušene byť účastní na ďakovných službách Božích.

Z príhovoru pani riaditeľky sa prítomní mohli dozvedieť, že za toto štvrťstoročie bola poskytnutá sociálna služba a starostlivosť 209 klientom, ale aj to, že zariadenie momentálne disponuje voľnými miestami pretože aj tu, počas tohto nešťastného obdobia „úradoval“ Covid 19. Po testovaní na začiatku januára sme mali prvého klienta pozitívneho. Následne pribúdali nielen pozitívni klienti, ale aj zamestnanci. Museli sme si rozdeliť sily, aby bola v zariadení zabezpečená 24 hodinová služba. Pre všetkých klientov a zamestnancov boli zabezpečené málo dostupné lieky.

Minulý mesiac sme dostali aj kyslíkový generátor na pomoc klientom, poslúži nielen klientom, ktorí prekonali Covid 19. Tento generátor zabezpečilo pre klientov nášho zariadenia Ústredie Evanjelickej diakonie. Rovnako tak aj dezinfekčné a iné hygienické prostriedky. Srdečná vďaka za túto materiálnu pomoc, ale aj psychickú podporu.
Počas pandémie sa o nás zaujímala aj naša pani lekárka. Cez našu zdravotnú sestru sa vždy pýtala na zdravotný stav klientov a keď bolo potrebné naordinovala liečbu. Je nám veľmi ľúto, že náš predseda Správnej rady SED, ktorý tiež často volal a pýtal sa, ako to zvládame, či nepotrebujeme pomôcť, prehral v nemocnici boj s Covidom 19, tak ako aj niektorí naši klienti.

Pani riaditeľka ďalej vyzdvihla prácu miestnych firiem, ktoré sa podieľali na obnove interiéru i vybudovaní prístrešia a altánku v záhrade zariadenia. Nech Pán Boh požehná prácu týchto šikovných ľudí a dopraje im pevné zdravie. Spomenula aj sponzorov, ktorí na nás myslia a doprajú nám dary zeme zo svojej záhrady či iné produkty. Poďakovala aj za sladké pokušenie vo forme fantastickej dobošky, ktorú darovali ženy z CZ v Horných Salibách práve na túto slávnosť. Kolektívu domova popriala, aby sme boli aj naďalej takto súdržní ako doteraz a pomáhali si navzájom. Lebo tie časy čo boli, by sme nevedeli zvládnuť bez porozumenia a oddanosti k tejto službe.

Poďakovala aj sestre farárke, ktorá sa stará o duchovnú stránku klientov a zamestnancov zariadenia tým, že zabezpečuje biblické hodiny, na ktorých sú prítomné aj ženičky z CZ v Horných Salibách a pri rôznych príležitostiach koná slávnostné služby Božie s prisluhovaním Večere Pánovej.
 

Mgr. Anna Vasasová
riaditeľka zariadenia SED Horné Saliby