Darujte 2%

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Stretnutie s novým riaditeľom Hoffnung für Osteuropa

Obrázok k správe 28.06.2019
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku privítala v dňoch 17. a 18. júna 2019 zástupcu svojej partnerskej organizácie Diakonie Württemberg v Nemecku, pána Pétura Thorsteinssona,  referenta pre medzinárodnú diakoniu a zároveň koordinátora programu  Hoffnung für Osteuropa (Nádej pre východnú Európu), ktorý v tejto funkcii vystriedal nášho dlhoročného spolupracovníka pána Johannesa Flothowa.

Počas stretnutia s povereným riaditeľom Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku, Jánom Gasperom, vedúcou Referátu zborovej diakonie Katarínou Šoltésovou a Máriou Hubovou asistentkou riaditeľa, sa zoznámil s činnosťou, štruktúrou, postavením Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku v podmienkach Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a v podmienkach štruktúry a fungovania sociálneho systému na Slovensku.

V rámci priblíženia našej činnosti a histórie navštívil pán Pétur Thorsteinsson zariadenie v Stredisku evanjelickej diakonie v Horných Salibách. Ide o jedno z prvých zariadení Evanjelickej diakonie, ktoré bolo zrealizované aj vďaka podpore Hoffnung für Osteuropa. Každodenný život v zariadení a spoluprácu s miestnym cirkevným zborom mu priblížili pani riaditeľka Anna Vassasová, spolu s pani farárkou Zuzanou Slížikovou.

Stretnutie pokračovalo na Ústredí Evanjelickej diakonie v Bratislave, kde sme predstavili činnosť jednotlivých referátov, aktuálnu situáciu a postavenie Diakonie v rámci sociálnych služieb v podmienkach Slovenska a v neposlednom rade naše plány a vízie do budúcnosti.

Pán Pétur Thorsteisson prejavil veľké pochopenie pre problémy, ktoré rieši Diakonia, ako poskytovateľ pomoci a služieb pre sociálne odkázaných a zároveň  prejavil záujem na pokračovaní a rozvíjaní doterajšej spolupráce medzi Evanjelickou diakoniou ECAV na Slovensku a Diakonie Württemberg v Nemecku.

Mária Hubová
Evanjelická diakonia