Slávnostný koncert k 25. výročiu Evanjelickej diakonie

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »
A čo teraz?

Diakonia

25. výročie Evanjelickej dia...

V priestoroch Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene sa v pondelo...

Evanjelická diakonia je znač...

Rozhovor s Jánom Juranom, riaditeľom Cirkevného odboru Ministe...

Diakonia v čase, čas v diako...

Príhovor Jána Gaspera, povereného vedením Evanjelickej diakoni...

Verná službe diakonii, verná Bohu, verná človeku

30.09.2016 | piatok
Obrázok k článku: Verná službe diakonii, verná Bohu, verná človeku

Rozhovor s prvou riaditeľkou Evanjelickej diakonie Zuzanou Kolárovskou Diakonia.sk, 1–2 / 2016, ročník XI. Zuzana Kolárovská, evanjelická farárka je neodmysliteľne sp...

Čítať viac »

Štvrťstoročie Evanjelickej diakonie

30.09.2016 | piatok
Obrázok k článku: Štvrťstoročie Evanjelickej diakonie

Z úvodníka Jany Gasperovej, Public relations a Fundraising ÚED Diakonia.sk, 1–2 / 2016, ročník XI. Tisícročie, storočie, polstoročie, ŠTVRŤSTOROČIE. Alebo 25 rokov. V...

Čítať viac »

Za hranicami svojho domova

05.09.2016 | pondelok
Obrázok k článku: Za hranicami svojho domova

Leto a hlavne koniec augusta je pre dobrovoľníkov, ktorí sa rozhodnú využiť program dobrovoľníctva cez Evanjelickú diakoniu plný nových skúseností, zážitkov, emócií,... V s...

Čítať viac »

Interdiac

23.08.2016 | utorok
Obrázok k článku: Interdiac

Interdiac, medzinárodná vzdelávacia inštitúcia, ktorá prevádzkuje medzinárodnú akadémiu pre diakoniu a sociálnu činnosť najmä v strednej a východnej Európe ponúka pre všetk...

Čítať viac »

Štyri nezabudnuteľné dni v Maďarsku

05.08.2016 | piatok
Obrázok k článku: Štyri nezabudnuteľné dni v Maďarsku

Dňoch 6. až 8. júla 2016 sa v Békešskej Čabe konali V. evanjelické cirkevné dni. V rámci bohatého kultúrneho programu dostala možnosť predstaviť svoju činnosť aj Evanjelick...

Čítať viac »

Impulzy spolupráce s Eurodiaconiou

27.07.2016 | streda
Obrázok k článku: Impulzy spolupráce s Eurodiaconiou

Pri príležitosti Slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie sa zástupcovia Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku a Ústredia diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi ...

Čítať viac »
Najnovšie číslo časopisu
Titulka k časopisu Diakonia.sk 01-02 / 2016

Diakonia.sk 01-02 / 2016

Tisícročie, storočie, polstoročie, ŠTVRŤSTOROČIE. Alebo 25 rokov. Veľa či málo? To je pravdaže relatívne. 25 rokov v dejinách ľudstva určite nie je dlhá etapa. No v živote inštitúcie alebo organizácie už áno. Veď v dnešnom svete každý deň niečo vzniká a zároveň ni...

viac informácií »
Najnovšia výročná správa
Obrázok publikácie Výročná správa 2015

Výročná správa 2015

Názov: Výročná správa Evanjelickej diakonie za rok 2015
Zostavili: JUDr. Ing. Ján Gasper, MBA; PhDr. Janka Gasperová
Rozsah: 36 strán formátu A5
Počet výtlačkov: 300 ks
Vydavateľ: Evanjelická DIAKONIA, Palisády 46, 811 06 Bratislava
stiahnuť »