Letné aktivity Sommeraktiv

List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Diakonia

Pomoc v pravej chvíli

Po požiari obývaného objektu 22. februára t.r. na Staničnej ul...

S modlitbou do nového roka

Dňa 8. februára 2018 navštívil Evanjelickú diakoniu ECAV na Sl...

Humanitárna pomoc pre ľud Bo...

1. Timoteovi 6,18: "Prikazuj im, aby konali dobro, aby boli bo...

Ekuména spája nielen cirkvi, ale i národy

07.02.2018 | streda
Obrázok k článku: Ekuména spája nielen cirkvi, ale i národy

Na základe pozvania Rádu sestier Božieho Milosrdenstva v Krakove – Lagiewnikach sa uskutočnila v dňoch 18–19. januára 2018 návšteva vedenia Stredis...

Čítať viac »

Vianočné prekvapenie z dm drogerie

26.01.2018 | piatok
Obrázok k článku: Vianočné prekvapenie z dm drogerie

Spoločnosť dm drogerie markt, ktorá pôsobí na Slovensku 23 rokov, prevzala v rámci Iniciatívy dm {spoločne} na seba zodpovednosť za podporu dobrovo...

Čítať viac »

Pohrebná rozlúčka s bratom Dr. h. c. prof. ThDr. Igorom Kiššom

18.01.2018 | štvrtok
Obrázok k článku: Pohrebná rozlúčka s bratom Dr. h. c. prof. ThDr. Igorom Kiššom

Pozostalá rodina so smútkom a bolesťou, ale vo viere a v nádeji vzkriesenia oznamuje, že dňa 15. januára 2018 Pán Boh povolal z tejto časnosti otca...

Čítať viac »

Slávnostné adventné služby Božie

19.12.2017 | utorok
Obrázok k článku: Slávnostné adventné služby Božie

Tretiu adventnú nedeľu 17. decembra 2017 mali veriaci považskobystrického cirkevného zboru možnosť opäť prežiť povznášajúcu slávnosť na záver Roku ...

Čítať viac »

Vzácna návšteva z Eurodiaconie

06.12.2017 | streda
Obrázok k článku: Vzácna návšteva z Eurodiaconie

V dňoch 27. - 30. novembra 2017 sme na Slovensku mohli privítať Heather Roy, generálnu tajomníčku Eurodiaconie, sídliacu v Bruseli. V priebehu tých...

Čítať viac »

Potravinová zbierka TESCO opäť úspešná

24.11.2017 | piatok
Obrázok k článku: Potravinová zbierka TESCO opäť úspešná

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku sa  v dňoch 9.– 11. novembra opäť zapojila do potravinovej zbierky, ktorú už piaty rok organizuje obchodný r...

Čítať viac »
Najnovšie číslo časopisu
Titulka k časopisu Diakonia.sk 03-04 / 2017

Diakonia.sk 03-04 / 2017

Rok vďaky Milí naši čitatelia, priatelia, tešíme sa, že sme s Božou pomocou a vašou priazňou prežili tento mimoriadny rok. Rok, ktorý patril 500. výročiu reformácie. Rok, počas ktorého sme nanovo spoznávali osobnosť Martina Luthera. Aj naše strediská evanjelic...

viac informácií »
Najnovšia výročná správa
Obrázok publikácie Výročná správa 2016

Výročná správa 2016

Názov: Výročná správa Evanjelickej diakonie za rok 2016
Zostavili: JUDr. Ing. Ján Gasper, MBA, LL.M; PhDr. Janka Gasperová
Rozsah: 36 strán formátu A5
Počet výtlačkov: 300 ks
Vydavateľ: Evanjelická DIAKONIA, Palisády 46, 811 06 Bratislava
stiahnuť »