Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Školiace Stredisko evanjelickej diakonie Bratislava

Kontakt:
Školiace Stredisko evanjelickej diakonie Bratislava
Palisády 46
811 06 Bratislava

E-mail: skoliace.sed@gmail.com
IČO: 52508692 
  • organizuje a realizuje mimoškolské vzdelávacie aktivity a kurzy najmä pre zamestnancov stredísk evanjelickej diakonie, ale i pre odborných pracovníkov sociálnych služieb ostatných verejných i neverejných poskytovateľov sociálnych služieb
  • ponúka a poskytuje supervíziu zariadeniam sociálnych služieb
  • ponúka a realizuje sociálno-psychologické výcviky zariadeniam sociálnych služieb
  • ponúka a realizuje teambuildingy zariadeniam sociálnych služieb
  • vykonáva vydavateľskú činnosť
  • poskytuje poradenstvo v zavádzaní a udržiavaní podmienok kvality pre zariadenia
  • sociálnych služieb
  • poskytovať poradenstvo obciam a mestám pri komunitnom plánovaní sociálnych služieb
  • realizovať informačné kampane k sociálnym otázkam na Slovensku

Ponuka kurzov:

Individuálne plánovanie s programom sociálnej rehabilitácie
Aktivizácia prijímateľov sociálnych služieb
Základné ľudské práva a slobody prijímateľov sociálnych služieb
Sociálny status a sociálna integrita prijímateľa sociálnej služby
Personálna politika v zariadeniach sociálnych služieb
Starostlivosť o klienta s Alzheimerovým ochorením

Aktuálne pracujeme na akreditovaní kurzu na MPSVa R SR – INŠTRUKTOR SOCIÁLNEJ REHABILITÁCIE