Darujte 2%

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Radostná staroba

Obrázok publikácie: {cut1}
Cena:
Záujemcovia si publikáciu môžu objednať:
  • e-mailom na adrese: diakonia@diakonia.sk
  • poštou na adrese: Evanjelická diakonia, P.O.BOX 82, 814 99 Bratislava

Kniha, ktorú Vám predkladáme, je posledným literárnym dielom skladateľky piesní a spisovateľky Dory Rappardovej.

Radostná staroba sa prihovára k dvadsaťročným, ktorí označujú päťdesiatročných za starých.

Prihovára sa i k tým, čo už dosiahli päťdesiatku a cítia sa mladí...

 

Radostná staroba:

  • je publikácia, ktorá dokáže zmeniť hlboké molové akordy, tiahnuce sa ľudskou dušou v jeseni života
  • je plná veľkej úcty a hlbokej dôvery k ukrižovanému a vzkriesenému Ježišovi Kristovi
  • jej zvestovanie je životu blízke a praktické, plné tepla a porozumenia

 

Veríme, že táto knižka, Vám čitateľom pomôže podieľať sa na prehĺbení vnútorného duchovného života, uľahčí chápať chovanie, slová a činy blížnych a prispeje k zblíženiu, ktoré je predpokladom dobrých vzťahov medzi ľuďmi.