Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Pridáte sa k nám ...?!

2percenta-sidebarLen raz do roka sa môžeme rozhodnúť, kam pôjdu, alebo kde skončia 2 percentá z nášho celoročného zárobku odvedených daní. V tom momente sa prejavia priority každého z nás. Vďaka Bohu, stále sú medzi nami ľudia, ktorí konajú dobro a majú radi ľudí bez toho, aby to znelo ako fráza. V mesiacoch február a marec, si môžeme vybrať komu reálne pomôžeme a koho podporíme práve vďaka 2 percentám.

Pomôcť ľuďom v núdzi a ťažkých životných situáciách môžete práve prostredníctvom Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku. My totiž pomáhame vďaka vám!

Ďakujeme, že v našej pomoci a službe – nie sme sami!

ĎAKUJEME ! 


 • Svojimi 2 % môžete konkrétne podporiť Ústredie Evanjelickej diakonie
  • Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti ( právna forma)

   Evanjelická DIAKONIA Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania

   Palisády 46, 811 06 Bratislava
   IČO: 17327181, Č. účtu: 584759183/7500, IBAN: SK77 7500 0000 0005 8475 9183
   tlačivo na stiahnutie
 • FO a PO podávajúce daňové priznanie
  • Rozhodli ste sa pomáhať s nami?

   Tu je postup, v závislosti od toho, kto poukazuje:
    
   1. som zamestnanec, za ktorého daňové priznanie podáva zamestnávateľ
   V tomto prípade si:
   a) vyžiadajte od svojho zamestnávateľa Potvrdenie o zaplatení dane r. 2020 (kliknite pre stiahnutie)
   b) vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2% 2020 (kliknite pre stiahnutie)
   c) obe tlačivá doručte do 30. 04. 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska (zoznam TU)
   Ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a od organizácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali získate potvrdenie, môžete poukázať 3 % z Vašej zaplatenej dane! Toto potvrdenie je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane. 
    
   2. som fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama
   Podľa typu vyplňte:
   - fyzická osoba typ A (kliknite pre stiahnutie)
   - fyzická osoba typ B (kliknite pre stiahnutie)
   Ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a od organizácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali získate potvrdenie, môžete poukázať 3 % z Vašej zaplatenej dane! Toto potvrdenie je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane. 
   Vyplnené tlačivá podajte k termínu podania Vášho daňového priznania na Daňový úrad.
    
   3. som právnická osoba (firma)
   Vyplňte:
   - daňové priznanie právnických osôb (vyplníte on-line)
   Vyplnené tlačivá podajte k termínu podania Vášho daňového priznania na Daňový úrad.
   POZOR! Ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2021 môže poukázať iba 1% z dane.

   Postup nájdete TU.
V prípade potreby si podrobnejšie informácie nájdete na stránke www.rozhodni.sk, resp. nás môžete telefonicky kontaktovať na čísle: 02/54417498 alebo e- mailom: media@diakonia.sk