Darujte 2%

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Pridáte sa k nám ...?!

2percenta-sidebarLen raz do roka sa môžeme rozhodnúť, kam pôjdu, alebo kde skončia 2 percentá z nášho celoročného zárobku odvedených daní. V tom momente sa prejavia priority každého z nás. Vďaka Bohu, stále sú medzi nami ľudia, ktorí konajú dobro a majú radi ľudí bez toho, aby to znelo ako fráza. V mesiacoch február a marec, si môžeme vybrať komu reálne pomôžeme a koho podporíme práve vďaka 2 percentám.

Pomôcť ľuďom v núdzi a ťažkých životných situáciách môžete práve prostredníctvom Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku. My totiž pomáhame vďaka vám!

Ďakujeme, že v našej pomoci a službe – nie sme sami!

ĎAKUJEME ! 

 
 • Svojimi 2 % môžete konkrétne podporiť Ústredie Evanjelickej diakonie:
  • Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti ( právna forma)

   Evanjelická DIAKONIA Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania

   Palisády 46, 811 06 Bratislava
   IČO: 17327181, Č. účtu: 584759183/7500, IBAN: SK77 7500 0000 0005 8475 9183
   tlačivo na stiahnutie
 • Svojimi 2% môžete konkrétne podporiť Strediská Evanjelickej diakonie:
  • Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti (právna forma)

   Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Banská Bystrica Domov detí

   Horná 34, 974 01 Banská Bystrica
   IČO: 30232651, Č. účtu: 1145349312/0200, IBAN: SK84 0200 0000 0011 4534 9312
   tlačivo na stiahnutie
  • Neinvestičný fond (právna forma)

   TICHO V TME detí v Červenici n. f.

   Červenica 114, 082 07 Tuhrina
   IČO: 36167291, Č. účtu: 1921008757/0200, IBAN: SK51 0200 0000 0019 2100 8757
   tlačivo na stiahnutie
  • Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti ( právna forma)

   Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Bratislava

   Partizánska 2, 811 03 Bratislava
   IČO: 42261783, Č. účtu: 4016735915/7500, IBAN: SK37 7500 0000 0040 1673 5915
   tlačivo na stiahnutie
  • Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti (právna forma)

   Stredisko Evanjelickej Diakonie ,,Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Kšinná“

   956 43 Kšinná 70
   IČO: 35595329, Č. účtu: 20007381/6500, IBAN: SK70 6500 0000 0000 2000 7381
   tlačivo na stiahnutie
  • Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti (právna forma)

   Stredisko Evanjelickej DIAKONIE SVETLO

   082 07 Červenica 114
   IČO: 36155675, Č. účtu: 82129720/0900, IBAN: SK50 5600 0000 0011 1375 6001
   tlačivo na stiahnutie
  • Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti (právna forma)

   Stredisko Evanjelickej diakonie Domov sociálnych služieb - Prameň

   956 53 Slatina nad Bebravou 53
   IČO: 42020026, Č. účtu: 20530543/6500, IBAN: SK30 6500 0000 0000 2053 0543
   tlačivo na stiahnutie
  • Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti (právna forma)

   Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Košeca

   018 64 Košeca 898
   IČO: 31116981, Č. účtu: 3021845372/0200, IBAN: SK29 0200 0000 0030 2184 5372
   tlačivo na stiahnutie
  • Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti ( právna forma)

   DIAKON ŠTEFAN

   Sídlisko Lúčna 814, 09
   3 01 Vranov nad Topľou IČO: 42028736, Č. účtu: 561404507/0900, IBAN: SK90 0900 0000 0005 6140 4507
   tlačivo na stiahnutie
  • Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti ( právna forma)

   Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Hontianske Moravce

   Kostolná č. 292/28, 962 70 Hontianske Moravce
   IČO: 35678267, Č. účtu: 400256662/0900, IBAN: SK63 0900 0000 0004 0025 6662
   tlačivo na stiahnutie
  • Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti ( právna forma)

   Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické centrum Sučany

   Partizánska 25, 038 52 Sučany
   IČO: 37907409, Č. účtu: 2629026530/1100, IBAN: SK48 1100 0000 0026 2902 6530
   tlačivo na stiahnutie
  • Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti ( právna forma)

   Stredisko Evanjelickej DIAKONIE so sídlom v Trnave

   Nám. SNP č. 7, 917 01 Trnava
   IČO: 37845420, Č. účtu: 1113756001/5600, IBAN: SK50 5600 0000 0011 1375 6001
   tlačivo na stiahnutie
  • Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti ( právna forma)

   Stredisko Evanjelickej diakonie Púchov

   Royova 774, 020 01 Púchov
   IČO: 37921258, Č. účtu: 0362735514/0900, IBAN: SK5209000000000362735514
   tlačivo na stiahnutie
  • Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti ( právna forma)

   Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Chmeľov

   082 15 Chmeľov 72
   IČO: 50979817, Č. účtu: 2501349007/ 8330, IBAN: SK42 8330 0000 0025 0134 9007
   tlačivo na stiahnutie
  • Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti ( právna forma)

   Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Horná Mičiná

   Horná Mičiná 46
   974 01 Banská Bystrica
   IČO: 42008204, IBAN: SK59 8330 0000 0026 0120 7970
   tlačivo na stiahnutie
 • FO a PO podávajúce daňové priznanie:
  • Rozhodli ste sa pomáhať s nami?

   Tu je postup, v závislosti od toho, kto poukazuje:
    
   1. som zamestnanec, za ktorého daňové priznanie podáva zamestnávateľ
   V tomto prípade si:
   a) vyžiadajte od svojho zamestnávateľa Potvrdenie o zaplatení dane r. 2019 (kliknite pre stiahnutie)
   b) vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2% 2019 (kliknite pre stiahnutie)
   c) obe tlačivá doručte do 30. 04. 2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska (zoznam TU)
   Ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a od organizácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali získate potvrdenie, môžete poukázať 3 % z Vašej zaplatenej dane! Toto potvrdenie je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane. 
    
   2. som fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama
   Podľa typu vyplňte:
   - fyzická osoba typ A (kliknite pre stiahnutie)
   - fyzická osoba typ B (kliknite pre stiahnutie)
   Ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a od organizácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali získate potvrdenie, môžete poukázať 3 % z Vašej zaplatenej dane! Toto potvrdenie je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane. 
   Vyplnené tlačivá podajte k termínu podania Vášho daňového priznania na Daňový úrad.
    
   3. som právnická osoba (firma)
   Vyplňte:
   - daňové priznanie právnických osôb (kliknite pre stiahnutie)
   Vyplnené tlačivá podajte k termínu podania Vášho daňového priznania na Daňový úrad.
   POZOR! Ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2020 môže poukázať iba 1% z dane.

   Postup nájdete TU.


V prípade potreby si podrobnejšie informácie nájdete na stránke www.rozhodni.sk, resp. nás môžete telefonicky kontaktovať na čísle: 02/54417498 alebo e- mailom: media@diakonia.sk