Darujte 2%

List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Viacgeneračné stretnutie

Obrázok k správe 08.03.2019
Dňa 27. februára sme v zariadení SED Denný stacionár Chmeľov privítali kolektív zamestnancov a detí zo Spojenej školy internátnej v Červenici.  Pán riaditeľ Miloš Kollár nám predstavil túto výnimočnú školu, ktorá ako jediná svojho druhu na Slovensku ponúka vzdelávanie žiakov s viacnásobným postihnutím. Bolo to zaujímavé  počúvanie obohatené aj viacerými otázkami zo strany klientov Denného stacionára. Aj keď práca s takýmito deťmi je určite veľmi náročná a vyžaduje si veľa trpezlivosti, na deťoch, ktoré prišli, bolo vidieť mnoho radosti a spokojnosti, ktorú im pracovníci poskytujú. Zo zamestnancov na druhej strane vyžarovala veľká láska k týmto deťom. Preto, hoci aj pri prvom pohľade na deti so špeciálnymi potrebami pocítime ľútosť, môže byť pre nás povzbudením, že aj táto škola prispieva k tomu, aby robili pokroky v rôznych oblastiach a cítili prijatie a lásku.

Pán riaditeľ nás na záver pozval do ich školy, preto verím, že sa nám v blízkej dobe podarí opäť spoločné stretnutie.

Jana Valašíková
inštruktorka sociálnej rehabilitácie SED Chmeľov