Darujte 2%

List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Kompetentní v dobrovoľníctve, kompetentní v živote

Obrázok k správe 14.02.2017
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácii zorganizovala medzinárodnú konferenciu ako výsledný bod medzinárodného dvojročného projektu Competent in Volunteering, competent in Life (CIVCIL). Cieľom bolo poskytnúť koordinátorom/-kam dobrovoľníkov, dobrovoľníckym centrám, mimovládnym neziskovým organizáciám a všetkým zaoberajúcim sa dobrovoľníctvom rady a informácie k vytváraniu podmienok potrebných na zapájanie ľudí zo znevýhodnených skupín do dobrovoľníckych aktivít. Za Evanjelickú diakoniu sa už po druhý krát konferencie zúčastnila Katarína Šoltésová.

Súčasťou programu bol aj príhovor Jany Žitňanskej, poslankyne Európskeho parlamentu a Viery Dubačovej, poslankyne Národnej rady SR, predstavenie projektu CIVCIL Alžbetou Frimmerovou, prezidentky Platformy dobrovoľníckych centier a organizácii, skúsenosti partnerov z Českej republiky, Maďarska, Chorvátska, Rumunska, a koordinátorov dobrovoľníkov zo Slovenska. Konferencia bola obohatená aj workshopmi, kde sme sa mohli zdieľať so svojimi skúsenosťami, dozvedieť sa ktoré aspekty sú potrebné na vytváranie vhodného prostredia pre prácu so znevýhodnenými záujemcami o dobrovoľnícku prácu, alebo si prakticky vyskúšať ako merať, uznávať a validovať kompetencie získané v dobrovoľníctve.

Uvedomujeme si potrebu šírenia povedomia o dobrovoľníctve aj potrebu ľudí ochotných k dobrovoľníctvu v dnešnej dobe. Ide o vzájomnú pomoc a spoluprácu na zlepšovaní efektívnosti pomoci jednotlivcom, i celej spoločnosti. Prostredníctvom dobrovoľníctva ľudia získavajú mnohé cenné skúsenosti, ktoré ich dokážu posunúť v živote, na druhej strane prostredníctvom dobrovoľníctva spoločnosť získava veľké bohatstvo, ktoré je zakotvené v ľuďoch ochotných priložiť nezištne ruku k dielu. Sme radi, že je stále viac ľudí, ktorým záleží na budovaní ľudských hodnôt.

Katarína Šoltésová
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku